វចនានុក្រមសម្ភារៈបន្ទប់ទឹក ជាភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស

អង់គ្លេសជាភាសាមួយដែលកំពុងពេញនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជា និងបណ្តាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោក។ វាគឺជារឿងល្អបំផុតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា ចេះពាក្យអង់គ្លេសដែលអ្នកប្រើប្រាស់វត្ថុនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ដូចនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែកសូមលើកយកពាក្យ “សម្ភារៈបន្ទប់ទឹក ជាភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស” ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ elearnenglishlanguage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *