ប្រាក់ខែ ប្រធានាធិបតីចំនួន ៥១ រូប នៅលើពិភពលោក

ត្រឹមតែជាឪពុកម្តាយពិតជាពិបាកណាស់ ដើម្បីចិញ្ចឹម និងគ្រប់គ្រងគ្រួសារមួយដោយមានសុភមង្គល ចុះបើត្រឡប់មកជាគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងមូលវិញ តើពួកគាត់នឹងពិបាកយ៉ាងណាទៅ? ពីព្រោះពួកគាត់កាន់តែមានទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតថែមទៀត។ ទន្ទឹមនឹងការទទួលខុសត្រូវកាន់តែខ្ពស់នោះ យើងពិតជាចង់ដឹងពីប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ និងប្រាក់ប្រចាំខែ សម្រាប់មេដឹកនាំប្រទេសទាំងនោះជាក់ជាមិនខាន (សូមបញ្ជាក់ថា ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump មិនយកប្រាក់ខែទេ) ។ ដូចនេះ សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ និងប្រចាំខែ សម្រាប់មេដឹកនាំទាំងនោះទាំងអស់គ្នា៖

១) ប្រធានាធិបតីសិង្ហបុរី Tony Tan

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ១,៥៤០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែ ១២៨,៣៣៣ ដុល្លារអាមេរិក

២) ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ៤០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែ ៣៣,៣៣៣ ដុល្លារអាមេរិក

៣) ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Petro Poroshenko

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៣៣៦,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ២៨,០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៤) ប្រធានាធិបតីអ៊ីតាលី Sergio Mattarella

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ២៧២,៩១៤ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ២២,៧៤៣ ដុល្លារអាមេរិក

៥) ប្រធានាធិបតីអេស្តូនី Kersti Kaljulaid

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ២៣៤,៨០១ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១៩,៥៦៧ ដុល្លារអាមេរិក

៦) ប្រធានាធិបតីក្វាតេម៉ាឡា Jimmy Morales

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ២៣១,៦០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១៩,៣០០ ដុល្លារអាមេរិក

៧) ប្រធានាធិបតីអាស៊ែបៃហ្សង់ Ilham Aliyev

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ២៣០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១៩,១៦៦ ដុល្លារអាមេរិក

៨) ប្រធានាធិបតីសុីមបាវ៉េ Robert Mugabe

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ២២៤,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១៨,៦៦៦ ដុល្លារអាមេរិក

៩) ប្រធានាធិបតីអាហ្រ្វិកខាងត្បូង Jacob Zuma

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ២០៨,២៦០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១៧,៣៥៥ ដុល្លារអាមេរិក

១០) ប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ២០៧,៤៦០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១៧,២៨៨ ដុល្លារអាមេរិក

១១) ប្រធានាធិបតីតង់សានី John Magufuli

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប  ១៩២,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១៦,០០០ ដុល្លារអាមេរិក

១២) ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Moon Jae-in

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ១៨០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១៥,០០០ ដុល្លារអាមេរិក

១៣) ប្រធានាធិបតីឈីលី Michelle Bachelet

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ១៧៨,៨០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១៤,៩០០ ដុល្លារអាមេរិក

១៤) ប្រធានាធិបតីអាល់ហ្សេរី Abdelaziz Bouteflika

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ១៦៨,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១៤,០០០ ដុល្លារអាមេរិក

១៥) ប្រធានាធិបតីតួគី Recep Tayyip Erdoğan

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ១៦៧,៨០១ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១៣,៩៨៣ ដុល្លារអាមេរិក

១៦) ប្រធានាធិបតីម៉ិចស៊ិក Enrique Peña Nieto

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ១៦៥,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១៣,៧៥០ ដុល្លារអាមេរិក

១៧) ប្រធានាធិបតីកេនយ៉ា Uhuru Kenyatta

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ១៥៦,២៣៧ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១៣,០២០ ដុល្លារអាមេរិក

១៨) ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ១៤៩,១៧៥ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១២,៤៣១ ដុល្លារអាមេរិក

១៩) ប្រធានាធិបតីហ្វាំងឡង់ Sauli Niinistö

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ១៤៣,៣៣៨ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១១,៩៤៥ ដុល្លារអាមេរិក

២០) ប្រធានាធិបតីកូឡំប៊ី Juan Manuel Santos

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ១៣៥,៦០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១១,៣០០ ដុល្លារអាមេរិក

២១) ប្រធានាធិបតីអាសង់ទីន Mauricio Macri

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ១៣០,៦២០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១០,៨៨៥ ដុល្លារអាមេរិក

២២) ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី Joko Widodo

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ១២៤,១៧១ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១០,៣៤៧ ដុល្លារអាមេរិក

២៣) ប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីល Michel Temer

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ១២០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក

២៤) ប្រធានាធិបតីភីលីពីន Rodrigo Duterte

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ១២០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក

២៥) ប្រធានាធិបតីលីទុយអានី Dalia Grybauskaitė

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៩៧,៩៨១ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៨,១៦៥ ដុល្លារអាមេរិក

២៦) ប្រធានាធិបតីលីបេរីយ៉ា Ellen Johnson Sirleaf

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៩០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៧,៥០០ ដុល្លារអាមេរិក

២៧) ប្រធានាធិបតីរវ៉ាន់ដា Paul Kagame

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៨៥,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៧,០៨៣ ដុល្លារអាមេរិក

២៨) ប្រធានាធិបតីប៉ារ៉ាហ្គាយ Horacio Cartes

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៨១,៧៧៨ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៦,៨១៥ ដុល្លារអាមេរិក

២៩) ប្រធានាធិបតីអង់ហ្គោឡា José Eduardo dos Santos

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៨១,០៧៥ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៦,6,756 ដុល្លារអាមេរិក

៣០) ប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីប Abdul Fattah Al Sisi

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៧០,៥០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៥,៨៧៥ ដុល្លារអាមេរិក

៣១) ប្រធានាធិបតីក្រូអាត Kolinda Grabar-Kitarović

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៦៨,៥៤៩ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៥,៧១២ ដុល្លារអាមេរិក

៣២) ប្រធានាធិបតីប៊ុលការី Rumen Radev

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៦៥,០០១ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៥,៤១៧ ដុល្លារអាមេរិក

៣៣) ប្រធានាធិបតីឡេតូនី Raimonds Vējonis

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៦២,២៦៣ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៥,១៨៩ ដុល្លារអាមេរិក

៣៤) ប្រធានាធិបតីអែលសាល់វ៉ាឌ័រ Salvador Sanchez Ceren

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៦២,១៨០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៥,១៨១ ដុល្លារអាមេរិក

៣៥) ប្រធានាធិបតីប៉េរូ Pedro Pablo Kuczynski

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៥៧,១៨០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៤,៧៦៥ ដុល្លារអាមេរិក

៣៦) ប្រធានាធិបតីបេឡារុស Alexander Lukashenko

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៥៣,៧៧៧ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៤,៤៨១ ដុល្លារអាមេរិក

៣៧) ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោ Joseph Kabila

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៥២,១៩៧ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៤,៣៤៩ ដុល្លារអាមេរិក

៣៨) ប្រធានាធិបតីហុងឌូរ៉ាស់ Juan Orlando Hernandez

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៤៩,៩២០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៤,១៦០ ដុល្លារអាមេរិក

៣៩) ប្រធានាធិបតីវ៉េណេស៊ុយអេឡា Nicolas Maduro

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៤៨,៨១៦ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប  ៤,០៦៨ ដុល្លារអាមេរិក

៤០) ប្រធានាធិបតីម៉ូសំប៊ិក Filipe Nyusi

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៤៧,៥០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៣,៩៥៨ ដុល្លារអាមេរិក

៤១) ប្រធានាធិបតីសំប៊ី Edgar Lungu

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៤៦,៧១៤ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៣,៨៩៣ ដុល្លារអាមេរិក

៤២) ប្រធានាធិបតីរូម៉ានី Klaus Iohannis

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៤៥,០៩៧ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៣,៧៥៨ ដុល្លារអាមេរិក

៤៣) ប្រធានាធិបតីហ្គាណា Nana Akufo-Addo

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៣២,៨០៦ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ២,៧៣៤ ដុល្លារអាមេរិក

៤៤) ប្រធានាធិបតីបេណាំង Yayi Boni

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ២៩,២៨៥ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ២,៤៤០ ដុល្លារអាមេរិក

៤៥) ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌា Pranab Mukherjee

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ២៧,៨២០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ២,៣១៨ ដុល្លារអាមេរិក

៤៦) ប្រធានាធិបតីហ្គីណេ Alpha Condé

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ២២,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១,៨៣៣ ដុល្លារអាមេរិក

៤៧) ប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ២០,១៦១ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១,៦៨០ ដុល្លារអាមេរិក

៤៨) ប្រធានាធិបតីបង់ក្លាដេស Abdul Hamid

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ១៧,៨៣៧ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១,៤៨៦ ដុល្លារអាមេរិក

៤៩) ប្រធានាធិបតីអ៊ូហ្គង់ដា Yoweri Museveni

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ១៣,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ១,០៨៣ ដុល្លារអាមេរិក

៥០) ប្រធានាធិបតីប៉ាគីស្ថាន Syed Mamnoon Hussain

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៩,១៥៧ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៧៦៣ ដុល្លារអាមេរិក

៥១) ប្រធានាធិបតីកូស្តារីកា Luis Guillermo Solís

 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុប ៨,៨៥១ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់ប្រចាំខែសរុប ៧៣៨ ដុល្លារអាមេរិក

 

_____________________________________________________

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ paywizard, wikipedia