ចង់​បិទ​គណនី​ Facebook បណ្ដោះអាសន្ន​ សូមប្រើវិធីនេះ

បិទ​គណនី​ Facebook បណ្ដោះ​អាសន្ន​បើ​ត្រឹម​តែ​ Log Out ធម្មតា​មិន​ទាន់​គ្រប់​គ្រាន់​ឡើយ ព្រោះ​អ្នក​ដទៃ​នៅ​អាច​មើល​គណនី​របស់​អ្នក​ឃើញ និង​ នៅ​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​អ្នក​បាន។

Sabay ​នឹង​បង្ហាញ​ពី​​វិធី​បិទ​គណនី​ Facebook បណ្ដោះ​អាសន្ន​រយៈពេល​ ៧ ថ្ងៃ ដោយ​អ្នក​ដទៃ​មិន​អាច​ឃើញ​គណនី​អ្នក, មិន​អាច​ Chat ឬ Tag អ្នក​ចូល​ក្នុង​ Post ណា​មួយ​បាន​ឡើយ៖

_____________________________________________________

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ news.sabay