បើទស្សនាវីដេអូខ្លីនេះហើយ តើអ្នកគិតដូចម្តេចដែរ ចំពោះទង្វើនៃការមិនដឹងគុណបែបនេះ? (វីដេអូ)

តាមរយៈខ្សែវីដេអូអប់រំមួយបានផ្តល់នូវអនុសាស្រ្តដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនដែលមិនបានដឹងនូវរាល់គុណដែលគេបានធ្វើទៅលើខ្លួន ដោយបែរជាបែរមកចង់សម្លាប់គេទៅវិញ ដែលសព្វថ្ងៃនេះវាក៏ស្ទើតែក្លាយជាទម្លាប់ទៅហើយ។

ខាងក្រោមជាវីដេអូដែលបង្ហាញពីការជួយជ្រោមជ្រែងពីដំថ្មដល់ធំមិនអោយធ្លាក់មកត្រូវផ្ទះរបស់មិត្ត ប៉ុន្តែគេបានយល់ខុសក៏ចង់មកសម្លាប់អ្នកមានគុណ ចង់ក្រោយផ្ទះនេាះក៏បានធ្លាក់ពីលើភ្នំត្រឹមតែមួយប៉ប្រិចភ្នែក។

តោះមកទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា៖

 

អត្ថបទដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង