ញាក់សាច់! មិននឹកស្មានថា បុគ្គល១៥រូបនេះ អាចរកចំណូលតាម Google បានច្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងសោះ

ការ​រក​ចំណូល​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត បុគ្គល​ឆ្លាតវៃ​ភាគ​ច្រើន​រមែង​ផ្តោត​សំខាន់​ទៅ​លើ Google Adsense ជា​សេវាកម្ម​ដាក់​ផ្ទាំង​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​យក្ស​អាមេរិក។ ភាគ​ច្រើន​អ្នក​ជោគជ័យ​លើ​សេវាកម្ម​នេះ តែងតែ​ជា​ម្ចាស់​គេហទំព័រ​ល្បី​ឈ្មោះ​ ដែល​មាន​ចំណាត់ថ្នាក់​ខ្ពស់។

បុគ្គល ១៥ រូប អាច​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​បំផុត​ពី Google Adsense គិត​ត្រឹម​ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០១៨។

១៥) Jeremy Schoemaker

 • គេហទំព័រ: ShoeMoney
 • ចំណូល: ៥ ០០០ ដុល្លារ/ខែ
 • ចំណាត់​ថ្នាក់​លើ Alexa: ២៦០ ០០០
 • អ្នក​ចុច​មើល​ប្រចាំថ្ងៃ: ៥០ ០០០ នាក់

១៤) Pankaj Agarwal

 • គេហទំព័រ: ClickIndia
 • ចំណូល: ៩ ០០០ ដុល្លារ/ខែ
 • ចំណាត់​ថ្នាក់​លើ Alexa: ២០ ៥៦៧
 • អ្នក​ចុច​មើល​ប្រចាំថ្ងៃ: ១៣០ ០០០ នាក់

១៣) Amit Agarwal

 • គេហទំព័រ: Labnol
 • ចំណូល: ១០ ០០០ ដុល្លារ/ខែ
 • ចំណាត់​ថ្នាក់​លើ Alexa: ៩ ៧៥៤
 • អ្នក​ចុច​មើល​ប្រចាំថ្ងៃ: ១៥០ ០០០ នាក់

១២) Shawn Hogan

 • គេហទំព័រ: forums.Digitalpoint.com
 • ចំណូល: ៥០ ០០០ ដុល្លារ/ខែ
 • ចំណាត់​ថ្នាក់​លើ Alexa: ៩ ៦៦៥
 • អ្នក​ចុច​មើល​ប្រចាំ​ថ្ងៃ: ៣ លាន​នាក់

១១) Hongkiat Lim

 • គេហទំព័រ: Hongkiat
 • ចំណូល: ៥៥ ០០០ ដុល្លារ/ខែ
 • ចំណាត់​ថ្នាក់​លើ Alexa: ៣ ៩៥៤
 • អ្នក​ចុច​មើល​ប្រចាំ​ថ្ងៃ: ២៨០ ០០០ នាក់

១០) Perez Hilton

 • គេហទំព័រ: Perez Hilton
 • ចំណូល: ៦០ ០០០ ដុល្លារ/ខែ
 • ចំណាត់​ថ្នាក់​លើ Alexa: ៥ ៤៥៤
 • អ្នក​ចុច​មើល​ប្រចាំថ្ងៃ: ៦០០ ០០០ នាក់

៩) Kevin P Ryan

 • គេហទំព័រ: BusinessInsider
 • ចំណូល: ១០០ ០០០ ដុល្លារ/ខែ
 • ចំណាត់​ថ្នាក់​លើ Alexa: ៧ ៥៤៥
 • អ្នក​ចុច​មើល​ប្រចាំថ្ងៃ: ៤ លាន​នាក់

៨) Courtney Rosen

 • គេហទំព័រ: eHow
 • ចំណូល: ១០០ ០០០ ដុល្លារ/ខែ
 • ចំណាត់ថ្នាក់​លើ Alexa: ៣ ៤៥៤
 • អ្នក​ចុច​មើល​ប្រចាំថ្ងៃ: ១ លាន​នាក់

៧) Jamie Frater

 • គេហទំព័រ: Listverse
 • ចំណូល: ១៥០ ០០០ ដុល្លារ/ខែ
 • ចំណាត់​ថ្នាក់លើ Alexa: ៦ ​៦៦៩
 • អ្នក​ចុច​មើល​ប្រចាំថ្ងៃ: ៤៥០ ០០០ នាក់

៦) Michael Arrington

 • គេហទំព័រ: Techcrunch
 • ចំណូល: លក់​ចេញ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន AOL កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១០ ក្នុង​តម្លៃ ២០ លាន​ដុល្លារ
 • ចំណាត់ថ្នាក់​លើ Alexa: ៧៨៤
 • អ្នក​ចុច​មើល​ប្រចាំថ្ងៃ: ៥ លាន​នាក់

៥) Kevin Rose

 • គេហទំព័រ: Digg
 • ចំណូល: ១៥០ ០០០ ដុល្លារ/ខែ
 • ចំណាត់ថ្នាក់​លើ Alexa: ២ ១០៣
 • អ្នក​ចុច​មើល​ប្រចាំថ្ងៃ: ១ លាន​នាក់

៤) Clark Benson

 • គេហទំព័រ: Ranker
 • ចំណូល: ៦០០ ០០០ ដុល្លារ/ខែ
 • ចំណាត់ថ្នាក់ លើ Alexa: ១ ៤៦៤
 • អ្នក​ចុច​មើល​ប្រចាំថ្ងៃ: ៤ លាន​នាក់

៣) Markus Frind

 • គេហទំព័រ: POF
 • ចំណូល: ១ លាន​ដុល្លារ/ខែ
 • ចំណាត់ថ្នាក់​លើ Alexa: ៩៨១
 • អ្នក​ចុច​មើល​ប្រចាំថ្ងៃ: ៣ លាន​នាក់

២) Pete Cashmore

 • គេហទំព័រ: Mashable
 • ចំណូល: លក់​ចេញ​ឲ្យ Ziff Davis កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១៧ ក្នុង​តម្លៃ ៥០ លាន​ដុល្លារ
 • ចំណាត់ថ្នាក់​លើ Alexa: ១ ៣៦០
 • អ្នក​ចុច​មើល​ប្រចាំថ្ងៃ: ៤ លាន​នាក់

១) Jack Herrick

 • គេហទំព័រ: WikiHow
 • ចំណូល: ២ លាន​ដុល្លារ/ខែ
 • ចំណាត់​ថ្នាក់​លើ Alexa: ១៧១
 • អ្នក​ចុច​មើល​ប្រចាំថ្ងៃ: ១៥ លាន​នាក់

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ news.sabay