ប្រទេសទាំង ៣០ ដែលមានផ្ទៃដីធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក

ប្រទេសដែលមានផ្ទៃដីធំជាងបំផុតនៅលើពិភពលោក ដែលអ្នកត្រូវយល់ដឹងបន្ថែមមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

១) ប្រទេសរុស្ស៊ី (Russia) មានផ្ទៃក្រឡា ១៧,០៩៨,២៤៦ km² ទីក្រុងឈ្មោះ មូស្គូ (Moscow) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ី-អ៊ឺរ៉ុប។

២) ប្រទេសកាណាដា (Canada) មានផ្ទៃក្រឡា ៩,៩៨៤,៦៧០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ អូតាវ៉ា (Ottawa) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើង។

៣) ប្រទេសចិន (China) មានផ្ទៃក្រឡា ៩,៥៧២,៩០០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ ប៉េកាំង (Beijing) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ី។

៤) ប្រទេសអាមេរិក (USA) មានផ្ទៃក្រឡា ៩,៥២៥,០៦៧ km² ទីក្រុងឈ្មោះ វ៉ាស៊ីនតោន ឌីស៊ី (Washington, D.C.) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើង។

៥) ប្រទេសប្រេស៊ីល (Brazil) មានផ្ទៃក្រឡា ៨,៥១៥,៧៦៧ km² ទីក្រុងឈ្មោះ ប្រាស៊ីលីយ៉ា (Brasília) និងនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង។

៦) ប្រទេសអូស្រ្តាលី (Australia) មានផ្ទៃក្រឡា ៧,៦៩២,០២៤ km² ទីក្រុងឈ្មោះ កង់ប៉េរ៉ា (Canberra) និងស្ថិតនៅទ្វីបអូសេអានី។

៧) ប្រទេសឥណ្ឌា (India) មានផ្ទៃក្រឡា ៣,២៨៧,២៦៣ km² ទីក្រុងឈ្មោះ ញូវដែលី (New Delhi) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ី។

៨) ប្រទេសអាសង់ទីន (Argentina) មានផ្ទៃក្រឡា ២,៧៨០,៤០០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ ប៊ុយណូស៊ែ (Buenos Aires) និងស្ថិតនៅទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប។

៩) ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន (Kazakhstan) មានផ្ទៃក្រឡា ២,៧២៤,៩០០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ អាស្តាណា (Astana) និងស្ថិតនៅទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប។

១០) ប្រទេសអាល់ហ្សេរី (Algeria) មានផ្ទៃក្រឡា ២,៣៨១,៧៤០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ អាល់ហ្សៀរ (Algiers) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក។

១១) ប្រទេសសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោ (Democratic Republic of the Congo) មានផ្ទៃក្រឡា km² ទីក្រុងឈ្មោះ គីនស្ហាសា (Kinshasa) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្រ្វិក។

១២) ប្រទេសគ្រីនឡេន (Greenland) មានផ្ទៃក្រឡា ២,១៦៦,០៨៦ km² ទីក្រុងឈ្មោះ នុក (Nuuk) និងស្ថិតនៅទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប។

១៣) ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត (Saudi Arabia) មានផ្ទៃក្រឡា ២,១៤៩,៦៩០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ រីយ៉ាដ (Riyadh) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ី។

១៤) ប្រទេសម៉ិចស៊ិក (Mexico) មានផ្ទៃក្រឡា ១,៩៦៤,៣៧៥ km² ទីក្រុងឈ្មោះ ម៉ិចស៊ីកូ (Mexico City) និងនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើង។

១៥) ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី (Indonesia) មានផ្ទៃក្រឡា ១,៩០៤,៥៥៦ km² ទីក្រុងឈ្មោះ ហ្សាកាតា (Jakarta) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ី។

១៦) ប្រទេសស៊ូដង់ (Sudan) មានផ្ទៃក្រឡា ១,៨៦១,៤៨៤ km² ទីក្រុងឈ្មោះ ខាធំ (Khartoum) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក។

១៧) ប្រទេសលីប៊ី (Libya) មានផ្ទៃក្រឡា ១,៧៥៩,៥៤០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ ទ្រីប៉ូលី (Tripoli) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក។

១៨) ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ (Iran) មានផ្ទៃក្រឡា ១,៦៤៨,០០០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ តេរ៉ង់ (Tehran) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ី។

១៩) ប្រទេសម៉ុងហ្គោលី (Mongolia) មានផ្ទៃក្រឡា ១,៥៦៥,០០០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ អ៊ូឡង់បាទ័រ (Ulaanbaatar) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ី។

២០) ប្រទេសប៉េរូ (Peru) មានផ្ទៃក្រឡា ១,២៨៥,២២០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ លីម៉ា (Lima) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង។

២១) ប្រទេសឆាដ (Chad) មានផ្ទៃក្រឡា ១,២៨៤,០០០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ យ៉ាមេណា (N’Djamena) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក។

២២) ប្រទេសនីហ្សេ (Niger) មានផ្ទៃក្រឡា ១,២៦៧,០០០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ ណៃមី (Niamey) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក។

២៣) ប្រទេសអង់ហ្គោឡា (Angola) មានផ្ទៃក្រឡា ១,២៤៦,៧០០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ ឡង់ដា (Luanda) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក។

២៤) ប្រទេសម៉ាលី (Mali) មានផ្ទៃក្រឡា ១,២៤០,០០០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ បាម៉ាកូ (Bamako) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក។

២៥) ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង (South Africa) មានផ្ទៃក្រឡា ១,២១៩,៩១២ km² ទីក្រុងឈ្មោះ ប្រេតូរីយ៉ា (Pretoria) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក។

២៦) ប្រទេសកូឡុំប៊ី (Colombia) មានផ្ទៃក្រឡា ១,១៩៧,៤១១ km² ទីក្រុងឈ្មោះ បូហ្គោតា (Bogotá) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក។

២៧) ប្រទេសអេត្យូពី (Ethiopia) មានផ្ទៃក្រឡា ១,១២៧,១២៧ km² ទីក្រុងឈ្មោះ អាឌីសអាបាបា (Addis Ababa) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក។

២៨) ប្រទេសបូលីវី (Bolivia) មានផ្ទៃក្រឡា ១,០៩៨,៥៨០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ ឡាប៉ាស (La Paz) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង។

២៩) ប្រទេសម៉ូរីតាន (Mauritania) មានផ្ទៃក្រឡា ១,០៣០,៧០០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ ណូកសុត (Nouakchott) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្រ្វិក។

៣០) ប្រទេសអេហ្ស៊ីប (Egypt) មានផ្ទៃក្រឡា ១,០០១,៤៥០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ ឃែរូ (Cairo) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក។

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *