ភ្ញាក់ផ្អើល! ថៃ ជាប្រទេសដែលមានអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនបំផុតនៅលើលោក

យោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវបានបណ្តាលឱ្យមានអ្នកស្លាប់ប្រមាណ ១.២៥ លាននាក់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ឬ រៀងរាល់ ២៥ វិនាទី មានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់។ កត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់មានប្រាំគឺ៖ បើកបរក្នុងល្បឿនលឿន បើកបរទាំងស្រវឹង មិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព មិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារ និងមិនគោរពភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍។

ខាងក្រោមនេះជាប្រទេសទាំង៣០ ដែលមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតច្រើនបំផុតដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ២០១៧៖

១) ថៃ (Thailand)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ៣៦.២

២) ម៉ាឡាវី (Malawi)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ៣៥.០

៣) លីបេរីយ៉ា (Liberia)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ៣៣.៧

៤) សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ (Democratic Republic of the Congo)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ៣៣.២

៥) តង់សានី (Tanzania)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ៣២.៩

៦) សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល (Central Africa Republic)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ៣២.៤

៧) អ៊ីរ៉ង់ (Iran)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ៣២.១

៨) រវ៉ាន់ដា (Rwanda)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ៣២.១

៩) ម៉ូសំប៊ិក (Mozambique)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ៣១.៦

១០) សៅតូម៉េ និង ប្រាំងស៊ីប (Sao Tome and Principe)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ៣១.១

១១) តូហ្គោ (Togo)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ៣១.១

១២) បួគីណាហ្វាសូ (Burkina Faso)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ៣០.០

១៣) ហ្គំប៊ី (Gambia)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ២៩.៤

១៤) សាធារណរដ្ឋដូមីនីក (Dominican Republic)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ២៩.៣

១៥) កេនយ៉ា (Kenya)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ២៩.១

១៦) ម៉ាដាហ្គាស្កា (Madagascar)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ២៨.៤

១៧) ឡេសូតូ (Lesotho)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ២៨.២

១៨) ស៊ីមបាវ៉េ (Zimbabwe)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ២៨.២

១៩) បេណាំង (Benin)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ២៧.៧

២០) កាមេរូន (Cameroon)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ២៧.៦

២១) ហ្គីណេប៊ីស្សូ (Guinea-Bissau)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ២៧.៥

២២) អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត (Saudi Arabia)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ២៧.៤

២៣) អ៊ូហ្គង់ដា (Uganda)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ២៧.៤

២៤) ហ្គីណេ (Guinea)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ២៧.៣

២៥) សៀរ៉ាឡេអូន (Sierra Leone)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ២៧.៣

២៦) សេណេហ្គាល់ (Senegal)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ២៧.២

២៧) អង់ហ្គោឡា (Angola)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ២៦.៩

២៨) កុងហ្គោ (Congo)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ២៦.៤

២៩) នីហ្សេ (Niger)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ២៦.៤

៣០) ហ៊្សកដានី (Jordan)

 • ក្នុងចំណោម ១ សែននាក់ មានអ្នកស្លាប់ចំនួន៖ ២៦.៣ 

ដូច្នេះ សូមបងប្អូនមេត្តាធ្វើដំណើរដោយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ និងដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត!

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ khmerload