វចនានុក្រមពាក្យការងារ (១៣១ ពាក្យ) ជាភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស (អមដោយរូបភាព)

អង់គ្លេសជាភាសាមួយដែលកំពុងពេញនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជា និងបណ្តាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោក។ វាជារឿងល្អដែលគ្រប់គ្នាត្រូវចេះ ពាក្យការងារជាភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកពត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសទៅលើការងារនោះ។ ដូចនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមលើកយកពាក្យ “ពាក្យការងារ ជាភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស” ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមនេះ៖

បន្តចុចអាននៅទីនេះ៖

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង