ប្រទេសទាំង ១០ ដែលមានកោះច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោក

នេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេដែលប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកមានកោះរហូតដល់រាប់សែន។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេថា តើប្រទេសណាដែលមានកោះច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក? តើមានកោះចំនួនប៉ុន្មានដែរ? ហើយប្រទេសនោះស្ថិតនៅទ្វីបអ្វីដែរ? តោះអានអត្ថបទដូចខាងក្រោមនេះ៖

១០) ប្រទេសបាហាម៉ាស (Bahamas) មានចំនួន ៧០០ កោះ ស្ថិតនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើង

៩) ប្រទេសកោះស៊ូឡូម៉ុង (Solomon Islands) មានចំនួន ៩០០ កោះ ស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ី

៨) ប្រទេសម៉ាឌីវ (Maldives) មានចំនួន ១,២០០ កោះ ស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ី

៧) ប្រទេសចក្រភពអង់គ្លេស (United Kingdom) មានចំនួន ៦,២០០ កោះ ស្ថិតនៅទ្វីបអ៊ីរ៉ុប

៥) ប្រទេសជប៉ុន (Japan) មានចំនួន ៧,០០០ កោះ ស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ី

៥) ប្រទេសភីលីពីន (Philippines) មានចំនួន ៧,០០០ កោះ ស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ី

៤) ប្រទេសអូស្រ្តាលី (Australia) មានចំនួន ៨,០០០ កោះ ស្ថិតនៅទ្វីបអូសេអានី

៣) ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី (Indonesia) មានចំនួន ១៧,៥០០ កោះ ស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ី

២) ប្រទេសកាណាដា (Canada) មានចំនួន ៣០,០០០ កោះ ស្ថិតនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើង

១) ប្រទេសហ្វាំងឡង់ (Finland) មានចំនួន ១៨០,០០០ កោះ ស្ថិតនៅទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ insidermonkey