តោះមកស្គាល់អាគារទាំង៦ ដែលខ្ពស់បំផុតនៅអាស៊ាន បូកបញ្ចូលអាគារនៅកម្ពុជាផងដែរ

តាមរយៈការប្រៀបធៀប និងការចុះផ្សាយរបស់ គេហទំព័រអាគារខ្ពស់លើពិភពលោក SkyscraperCity.com បានអោយដឹងថា អគារភ្លោះមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម Thai Boon Roong របស់ប្រទេសកម្ពុជា ជាប់ជាអគារខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក្នុងចំណោ​មអគារខ្ពស់កប់ពពកចំនួន៦ផ្សេងទៀត មកពីប្រទេសចំនួន៦នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ហើយអគារទាំងនេះ នឹងក្លាយជាអគារខ្ពស់កប់ពពកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន។

១) អគារ KL 118 ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpure ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដែលមានកំពស់រហូតដល់៦៤៤ម៉ែត្រ។ អគារនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Eduardo Segundo Hemadez ដែលកំពុងសាងសង់។ អគារនេះ នៅពេលសាងសង់បញ្ចប់ នឹងក្លាយជាអគារប្រើប្រាស់ចម្រុះ ។ តាមគម្រោងអគារនេះ នឹងសាងសង់បញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ខាងមុខ។

អគារ KL 118 ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpure ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

២) អគារ G Land Super Tower ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ដែលទើបត្រូវបានស្នើរសុំសាងសង់ ដែមានកំពស់រហូតដល់៦១៥ម៉ែត្រ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន One by One ។ នៅពេលសាងសង់បញ្ចប់អគារនេះ ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់រួម មានទាំងការិយាល័យធ្វើការ ផ្សារទំនើប និង សណ្ឋាគារជាដើម។

អគារ G Land Super Tower ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកក

៣) អាគារ Signature Tower មានកំពស់៥៩៣ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Killer Zavatar ត្រូវបានស្នើរសុំសាងសង់រួចហើយ អាចគ្រោងនឹងសាងសង់នៅនៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ។ នៅពេលសាងសង់បញ្ចប់អគារនេះ នឹងក្លាយជាអគារប្រើប្រាស់ចម្រុះ មានទាំងការិយាល័យធ្វើការ ផ្សារទំនើប សណ្ឋាគារ និង កន្លែងកម្សាន្តផ្សេងៗទៀត។

អាគារ Signature Tower

៤) អគារ Thai Boon Roong Commercial Centre Twin Towers មានកម្ពស់ ៥៦១ ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំនើរការសាងសង់។ នៅពេលសាងសង់បញ្ចប់អគារនេះ នឹងក្លាយជាអគារប្រើប្រាសរួម មានទាំងការិយា​ល័យធ្វើការ ផ្សារទំនើប សណ្ឋាគារ និង កន្លែងកម្សាន្តផ្សេងៗទៀត។

អគារ Thai Boon Roong Commercial Centre Twin Towers

៥) អគារ Empire City Tower មានកំពស់៤៦២ ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហូរជីមីញប្រទេសវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងការស្នើរសុំការសាងសង់។ តាមគម្រោងអគារនេះ នឹងសាងសង់បញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ។ តែយ៉ាងណាក៏ដោយ គេមិនទាន់ដឹងទេ អគារនេះ នៅពេលសាងសង់បញ្ចប់នឹងប្រើប្រាស់អ្វីនោះទេ។

អគារ Empire City Tower

៦) អាគារ Vietinbank Tower 1 មានកំពស់ ៣៦៣ ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហាន់ណូយ ប្រទេសវៀតណាម។ អគារនេះត្រូវបានគេកំពុងសាងសង់ ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ខាងមុខនេះ ។ តាមគម្រោង នៅពេលសាងសង់បញ្ចប់អគារនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាការិល័យធ្វើការ៕

អាគារ Vietinbank Tower 1

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ khmerhome