វចនានុក្រមសកម្មភាព (១៤១ ពាក្យ) ជាភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស

អ្នកតែងតែធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ តើអ្នកមានដឹងថា តើអ្នកទាំងអស់នោះ ជាភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយដូចម្តេច? តើមានពាក្យអ្វីខ្លះដែលអ្នកតែងតែប្រើ និងធ្វើរាល់ថ្ងៃ? តោះរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយ ដែនដីនៃការចែករំលែក ទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖

 

ចុចអាននៅទីនេះ៖

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង