តោះមកដឹងពីវិធីការពារហ្វេសប៊ុកមិនឱ្យគេ Hack ធានាថាមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ (វីដេអូ)

តោះសូមចំណាយពេល មកស្តាប់ការបកស្រាយពីម្ចាស់ Facbook Page REAN THORT ស្តីពីរបៀបការពារមិនឲ្យគេ Hack គណនីហ្វេសប៊ុក របស់យើងបានបន្តិចមើល!

ដូចដែរយើងគ្រប់បានដឹងមកហើយថា Facebook គឺជាបណ្តាញសង្គមយក្សមួយ ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាសឹងតែមានគណនីនៅជាមួយវាគ្រប់គ្នា សូម្បីតែខ្ញុំ បា៉ខ្ញុំ ម៉ាក់ខ្ញុំ បងប្អូនខ្ញុំ មិត្តភក្តិខ្ញុំ និងមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្លួនខ្ញុំក៏មានដែល ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃមានគណនីហ្វេសប៊ុកជាច្រើនត្រូវបានគេលួច (Hack) ឬដែលយើងតែហៅម្យ៉ាងទៀតថាខូចហ្វេសប៊ុក។

ដោយសារតែបែបនេះហើយ យើងគប្បីចំណាយពេល មើលវីដេអូនេះ តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹង ហើយអនុវត្តតាមគាត់ ដើម្បីធ្វើឲ្យគណនីហ្វេសមានសុវត្ថិភាព៕

តោះមកទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ khmerluck