ព្រះអើយថ្លៃម៉្លេះ! ព្យាបាលជំងឺត្រឹម ៨ថ្ងៃសោះ គិតលុយសរុបអស់ជាង ៨លានរៀលខ្មែរ

ព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ បងស្រីខ្ញុំគាត់បានចេញពីមន្ទីរពេទ្យគ្លីនិក ទេវិន្ទរក្សាសុខហើយ ដោយគ្រួសារយើងខ្ញុំបានស្នើរសុំចេញ ខ្ញុំមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមកព្យាបាលជម្ងឺនៅទីនេះគឺមានការយកថ្លៃព្យាបាលថ្លៃហួសប្រមាណសរុបចំណាយសម្រាកព្យាបាលរយះពេល៨ថ្ងៃអស់ ចំនួន៨,៥២០,០០០៛ ធ្លាប់តែឮបងប្អូននិយាយតៗគ្នាឥឡូវទើបបានដឹងច្បាស់។ អាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនគិតពិចារណាឱ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តមកព្យាបាល។ ប្រភព៖ Serey Song

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ mediakhmer