ភ្ញាក់ផ្អើល! ប្រទេសអាស៊ានចំនួន ៥ ក្នុងចំណោម ១០ មានពលរដ្ឋចិនរស់នៅច្រើនបំផុតលើលោក

ប្រទេសចិន​មាន​ប្រជាជន​ច្រើន​ជាងគេ​បំផុត នៅ​លើ​ពិភព​លោក។ ស្ទើរតែគ្រប់ទិសទី​នៃ​ពិភព​លោក គឺ​មាន​អន្តោប្រវេសន៍​ចិន​រស់​នៅ ដោយ​ប្រទេស​ខ្លះ​មាន​ទាំង​ China Town ឬទីក្រុង​ចិន​ថែមទៀត​ផង។ ថ្ងៃនេះ យើងនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា ពីប្រទេសទាំង១០ ដែលមានប្រជាជនចិនរស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតលើលោក៖

១) ប្រទេសថៃ មានប្រជាជនចិន​រស់នៅ ៩.៣៩​ លាន​នាក់

២) ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី មានប្រជាជនចិនរស់នៅ ៦.៦៥ ​លាន​នាក់

៣) ប្រទេសអាមេរិក មានប្រជាជនចិន​រស់នៅ ៤.៩៥​ លាន​នាក់

៤) ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី មានប្រជាជនចិន​រស់នៅ ២.៨៣ ​លាន​នាក់

៥) ប្រទេសសិង្ហ​បុរី មានប្រជាជនចិន​រស់នៅ​ ២.៥៥​ លាន​នាក់​

៦) ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា មានប្រជាជនចិនរស់នៅ ១.៦៤ នាក់

៧) ប្រទេសកាណាដា មានប្រជាជនចិនរស់នៅ ១.៤៩ ​លាន​នាក់

៨) ប្រទេសហ្វីលីពិន មានប្រជាជនចិន​រស់នៅ ១.៣៥ ​លាន​នាក់

៩) ប្រទេសប៉េរូ មានប្រជាជនចិនរស់នៅ ១.៣០​ លាន​នាក់

១០) ប្រទេសកូរ៉េ​ខាង​ត្បូង មានប្រជាជនចិនរស់នៅ ១.០៥​ លាន​នាក់

 

ដកស្រង់ដោយ៖ cambonomist