១៥ សាកលវិទ្យាល័យ ដែលបង្កើតឡើងមុនគេបំផុតនៅលើពិភពលោក

តាមពិតសាកលវិទ្យាល័យមិនមែនទើបតែបង្កើតឡើងថ្មីៗនោះទេ គឺសាកលវិទ្យាល័យបង្កើតឡើងតាំងពីរាប់រយពាន់ឆ្នាំមុនមកម៉្លេះដោយបន្តឈរជើងមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ ដូចនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដឹងពី សាកលវិទ្យាល័យទាំង ១៥ ដែលមានភាពវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកតាមរយៈគេហទំព័រ telegraph ដូចខាងក្រោមនេះ៖

១៥) សាកលវិទ្យាល័យ Charles (Charles University) បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៣៤៧ (ប្រទេសសាធារណរដ្ឋឆេក)

១៤) សាកលវិទ្យាល័យ Pisa (University of Pisa) បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៣៤៣ (ប្រទេសអ៊ីតាលី)

១៣) សាកលវិទ្យាល័យ Florence (University of Florence) បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៣២១ (ប្រទេសអ៊ីតាលី)

១២) សាកលវិទ្យាល័យ Perugia (University of Perugia) បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៣០៨ (ប្រទេសអ៊ីតាលី)

១១) សាកលវិទ្យាល័យរ៉ូម Sapienza (Sapienza University of Rome) បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៣០៣ (ប្រទេសអ៊ីតាលី)

១0) សាកលវិទ្យាល័យ Complutense Madrid (Complutense University of Madrid) បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១២៩៣ (ប្រទេសអេស្ប៉ាញ)

៧) សាកលវិទ្យាល័យ Coimbra (University of Coimbra) បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១២៩០ (ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់)

៧) សាកលវិទ្យាល័យ Macerata (University of Macerata) បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១២៩០ (ប្រទេសអ៊ីតាលី)

៧) សាកលវិទ្យាល័យ Valladolid (University of Valladolid) បង្កើតឡើងនៅកំឡុងឆ្នាំ១២៩០ (ប្រទេសអេស្ប៉ាញ)

៦) សាកលវិទ្យាល័យ Naples Federico II (University of Naples Federico II) បង្កើតឡើងនៅកំឡុងឆ្នាំ១២២៤ (ប្រទេសអ៊ីតាលី)

៥) សាកលវិទ្យាល័យ Padua (University of Padua) បង្កើតឡើងនៅកំឡុងឆ្នាំ១២២២ (ប្រទេសអ៊ីតាលី)

៤) សាកលវិទ្យាល័យ Cambridge (University of Cambridge) បង្កើតឡើងនៅកំឡុងឆ្នាំ១២០៩ (ប្រទេសអង់គ្លេស)

៣) សាកលវិទ្យាល័យ Salamanca (University of Salamanca) បង្កើតឡើងនៅកំឡុងឆ្នាំ១១៣៤ (ប្រទេសអេស្ប៉ាញ)

២) សាកលវិទ្យាល័យ Oxford (University of Oxford) បង្កើតឡើងនៅកំឡុងឆ្នាំ១០៩៦ (ប្រទេសអង់គ្លេស)

១) សាកលវិទ្យាល័យ Bologna (University of Bologna) បង្កើតឡើងនៅកំឡុងឆ្នាំ១០៨៨ (ប្រទេសអ៊ីតាលី)

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ telegraph