ទ្រព្យសម្បត្តិកំពូលតារាភាពយន្តស្រីហូលីវូដចំនួន ១៦ រូប ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧

ក្លាយជាសេដ្ឋីខ្ទង់លានដុល្លារសម្រាប់តារាភាពយន្តហូលីវូដគឺជារឿងងាយស្រួលបំផុត ពីព្រោះតែស្ថិតនៅប្រទេសអ្នកមាន ដោយហេតុនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែករំលែក សូមលើកយកទ្រព្យសម្បត្តិតារាភាពយន្តស្រីហូលីវូដដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមកបង្ហាញ ដូចនេះ អ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេថា តើតារាភាពយន្តស្រីហូលីវូដរូបណាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុត? មានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្មានដែរ? តោះអានទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមនេះ៖

១៦) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Adrianne Palicki មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៤ លានដុល្លារអាមេរិក

១៥) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Felicity Jones មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៦ លានដុល្លារអាមេរិក

១៣) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Amber Valletta មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៨ លានដុល្លារអាមេរិក

១៣) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Megan Fox មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៨ លានដុល្លារអាមេរិក

១២) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Gemma Arterton មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៣ លានដុល្លារអាមេរិក

១១) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Zooey Deschanel មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៨ លានដុល្លារអាមេរិក

៩) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Zoe Saldana មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២០ លានដុល្លារអាមេរិក

៩) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Shu Qi មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប  ២០ លានដុល្លារអាមេរិច

៨) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Michelle Rodriguez មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣០ លានដុល្លារអាមេរិក

៧) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Michelle Yeoh មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៤០ លានដុល្លារអាមេរិក

៦) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Selena Gomez មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៥០ លានដុល្លារអាមេរិក

៥) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Emma Watson មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៧០ លានដុល្លារអាមេរិក

៤) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Scarlett Johansson មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៨០ លានដុល្លារអាមេរិក

៣) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Kate Winslet មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៩០ លានដុល្លារអាមេរិក

២) តារាភាពយន្តឈ្មោះ Jennifer Lawrence មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៣០ លានដុល្លារអាមេរិក

១) តារាភាពយន្តឈ្មោះ អេនជូលីណា ជូលី (Angelina Jolie) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៦០ លានដុល្លារអាមេរិក

 

បន្តចុចអាននៅទីនេះ៖

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ celebritynetworth, therichest, bankrate