ប្រធានាធិបតីទាំង១៦រូប ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេថា តើប្រធានាធិបតីរូបណាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ២០១៨? ស្ថិតនៅប្រទេសណាដែរ? មានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួនប៉ុន្មានដែរ?។ ដើម្បីដោះស្រាយនូវចម្ងល់នេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិនៃប្រធានាធិបតីទាំងនោះដែលមានដូចខាងក្រោម៖

១៦) អតីប្រធានាធិបតីប្រទេសអេក្វាទ័រឈ្មោះ Rafael Correa មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២ លានដុល្លារអាមេរិក

១៥) ប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្ស៊ីមបាវេឈ្មោះ Robert Mugabe មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១០ លានដុល្លារអាមេរិក

១៤) ប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្រ្វិកខាងត្បូងឈ្មោះ Jacob Zuma មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២០ លានដុល្លារអាមេរិក

១៣) ប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយឈ្មោះ Horacio Cartes មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២០ លានដុល្លារអាមេរិក

១១) ប្រធានាធិបតីប្រទេសនីការ៉ាហ្គ័ឈ្មោះ Daniel Ortega មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៥០ លានដុល្លារអាមេរិក

១១) ប្រធានាធិបតីប្រទេសឆាដឈ្មោះ Idriss Deby មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៥០ លានដុល្លារអាមេរិក

១០) ប្រធានាធិបតីប្រទេសកាមេរូនឈ្មោះ Paul Biya មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២០០ លានដុល្លារអាមេរិក

៨) ប្រធានាធិបតីប្រទេសកេនយ៉ាឈ្មោះ Uhuru Kenyatta មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៥០០ លានដុល្លារអាមេរិក

៨) ប្រធានាធិបតីប្រទេសរវ៉ាន់ដាឈ្មោះ Paul Kagame មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៥០០ លានដុល្លារអាមេរិក

៧) ប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្គីណេអេក្វាទ័រឈ្មោះ Paul Kagame មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៦០០ លានដុល្លារអាមេរិក

៥) ប្រធានាធិបតីប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ឈ្មោះ Nursultan Na.yev មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

៤) ប្រធានាធិបតីប្រទេសអង់ហ្គោឡាឈ្មោះ José Ed. dos Santos មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

៤) ប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ូដង់ឈ្មោះ Omar al-Bashir មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

៣) ប្រធានាធិបតីប្រទេសអាមេរិកឈ្មោះ Donald Trump មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៤.៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

២) ប្រធានាធិបតីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះ Kim Jong-un មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

១) ប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្មោះ Vladimir Putin មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៤០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

 

បន្តចុចអាននៅទីនេះ៖

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ richestlifestyle