ថាមែនៗ! អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រជុំដោះស្រាយ អំពីអាជីវកម្ម Pass App

ដោយសារតែឃើញមួយរយះចុងក្រោយនេះមានភាពមិនប្រកដីជាច្រើនទាក់និងរឿង PassApp មួយវិញទៀត PassApp កំពុងតែមានការចរាចរយ៉ាង យ៉ាងច្រើនស្ទើរតែគ្រប់ច្រកល្ហក់ទំាងអស់ក្នុងក្រយងភ្នំពេញ ថែមទំាងនៅខេត្តទៀតផង ។ ព្រោះតែមានPassApp ជាច្រើន បានបង្កការងាយស្រួលដល់ការធ្វើដំនើរផងដែរ ប៉ុន្តែក៏មានមតិខ្លះទៀត មិនពេញចិត្តផងដែរ ។

ដោយសារភាពអវិជ្ជមានត្រង់ថា Pass App បានធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវ ដោយមិនគោរព តាមច្បាប់ចរាចរណ៍នោះទេ ការបើកបរគ្មានសណ្តាប់ធ្លាប់ ជូនអីមួយផ្លូវលេងសុទ្ធគ្នាគាត់ ដូចនេះជាបញ្ហាដែលអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមលើកឡើងជារើយៗ រហូតដល់គេយករូបភាព Share តៗគ្នា ។

ហេតុផលទំាងហើយ បានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្ម Pass App ក្នុងក្រុង។ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានបី លក្ខណ្ឌ័ដែលត្រូវលើកមកពិភាក្សា 1. អ្នកបរត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរ 2. គ្រប់យាន្តជំនិះត្រូវមានផ្លាកលេខ 3. ត្រូវធានាបាននៅសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ធផងដែរ ។

សំរាប់៣ករណីខាងលើនេះគឺត្រូវអោយម្ចាស់អាជីវកម្ម PassApp ត្រូវតែមាន ដើម្បីបញ្ចៀសបញ្ហាៗផ្សេងៗដែលកើតឡើង ដូចរាល់ដងចឹងឃើញតែមានបញ្ហាលើ សុវត្ថិភាពអ្នកដំនើរជាពិសេសពេលយប់៕

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ khmertopnews