សម្ភារៈការិយាល័យ ជាភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស

អង់គ្លេស ជាភាសាមួយដែលកំពុងពេញនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជា និងបណ្តាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោក។ វាគឺជារឿងល្អបំផុតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា ចេះពាក្យអង់គ្លេសសម្ភារៈការិយាល័យ ដើម្បីងាយស្រួលស្វែងរក និងទិញ ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។ ដូចនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមលើកយកពាក្យ “សម្ភារៈការិយាល័យ ជាភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស” ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖

 

បន្តចុចអាននៅទីនេះ៖

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ kidspicturedictionary