សម្ភារៈផ្ទះបាយ ជាភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងស្វែងរកពាក្យសម្ភារៈផ្ទះបាយជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេសជាក់ជាមិនខាន ហេតុដូចនេះហើយ ក្រុមការងារ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមបង្ហាញពី “សម្ភារៈផ្ទះបាយ ជាភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស” ដើម្បីជួយសម្រួល និងបង្កើនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះពាក្យឲ្យបានច្រើន ជាពិសេសពាក្យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់សម្ភារៈនោះស្ទើររាល់ថ្ងៃដូចខាងក្រោមនេះ៖

បន្តចុចអានឯកសារទាក់ទងនឹង “រៀនភាសាអង់គ្លេស

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ kidspicturedictionary