ទីបំផុត! ម្ចាស់ថៅកែធុរេន​ ដែលប្រកាសរកកូនប្រសារ ពេលនេះរកបានហើយ

បន្ទាប់ពីលោកអាណថុងថងអាយុ៥៩ ឆ្នាំជាម្ចាស់ធុរេននៅខេត្តជុមផុន ប្រទេសថៃបានដាក់ពាក្យស្នើសុំកូនប្រសារប្រុសជាគូអនាគតឱ្យកូនស្រីវ័យក្មេងតាមរយៈ Facebook ពេលនេះបានទទួលលទ្ធផលហើយ បុរសម្នាក់នោះជាបុរសវ័យស្រស់ស្អាតវ័យ២៨បានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត បានសុំខ្លួនមកធ្វើជាកូនប្រសារ ហើយសុំធ្វើជាអ្នកចំការធុរេនជំនូសដោយឪពុករបស់គាត់។

បុរសម្នាក់នេះបាននិយាយក្នុងខំមិនហ្វសប៊ុកនេះថាថ្វីបើខ្លួនជាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតមែនតែបុរសវ័យស្រស់ស្អាតរូបនេះអាចធ្វើនិងគ្រប់គ្រងចំការនេះបានដោយមានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងចេះស្រលាញ់គ្រួសារប្រពន្ទដូចជាស្រលាញ់គ្រួសារគាត់ចឹង។

ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់គាត់និងផ្ទេរទៅអោយកូនប្រសាររូបនេះជាអ្នកកាន់កាប់ និងគ្រប់គ្រងហើយធ្វើជាម្ចាស់ចំការនិងជាថៅកែដ៍វ័យក្មេងចំនូសឪពុករបស់គាត់៕

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ khmer.social