ចិន រុស្ស៊ី និងអាមេរិក មិនមែនជាប្រទេសមានកងទ័ពច្រើនជាងគេបំផុតទេ គឺប្រទេស …….

បើតាមគេហទំព័រ iiss បាន​ចាត់ថ្នាក់​ប្រទេស​ចំនួន ១៨ ដែលមានកងទព័ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក តើប្រទេសណាដែលមានកងទ័ពច្រើនជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១? តើមានចំនួនប៉ុន្មាន? ដូចនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីប្រទេសដែលមានទ័ពច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក៖

១៨) ប្រទេសថៃ មានកងទ័ពសរុបចំនួន ៦០៥,៨៥០ នាក់ (កងទ័ពបំរ៉ុង ២៤៥,០០០ នាក់)

១៧) ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន មានកងទ័ពសរុបចំនួន ៦៥៣,៨០០ នាក់ (មិនមែនកងទ័ពបំរ៉ុងទេ)

១៦) ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល មានកងទ័ពសរុបចំនួន ៦៤១,៥០០ នាក់ (កងទ័ពបំរ៉ុង ៤៦៥,០០០ នាក់)

១៥) ប្រទេសតួគី មានកងទ័ពសរុបចំនួន ៧៣៣,៩០០ នាក់ (កងទ័ពបំរ៉ុង ៣៧៨,៧០០ នាក់)

១៤) ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី មានកងទ័ពសរុបចំនួន ៧៩៥,៥០០ នាក់ (កងទ័ពបំរ៉ុង ៩០០,០០០ នាក់)

១៣) ប្រទេសអ៉ឺរ៉ង់ មានកងទ័ពសរុបចំនួន ៨៧៣,០០០ នាក់ (កងទ័ពបំរ៉ុង ៣៥០,០០០ នាក់)

១២) ប្រទេសហ្វាំងឡង់ មានកងទ័ពសរុបចំនួន ៩២២,២០០ នាក់ (កងទ័ពបំរ៉ុង ៩០០,០០០ នាក់)

១១) ប្រទេសអ៊ុយក្រែន មានកងទ័ពសរុបចំនួន ១,១០៤,០០០ នាក់ (កងទ័ពបំរ៉ុង ៩០០,០០០ នាក់)

១០) ប្រទេសគុយបា មានកងទ័ពសរុបចំនួន ១,២០៨,០០០ នាក់ (កងទ័ពបំរ៉ុង ១,១៥៩,០០០ នាក់)

៩) ប្រទេសប្រេស៊ីល មានកងទ័ពសរុបចំនួន ១,៦៧៤,៥០០ នាក់ (កងទ័ពបំរ៉ុង ១,៣៤០,០០០ នាក់)

៨) កោះតៃវ៉ាន់ មានកងទ័ពសរុបចំនួន ១,៨៧២,០០០ នាក់ (កងទ័ពបំរ៉ុង ១,៦៥៧,០០០ នាក់)

៧) ប្រទេសអាមេរិក មានកងទ័ពសរុបចំនួន ២,២១២,៣៥០ នាក់ (កងទ័ពបំរ៉ុង ៨៦៥,០៥០ នាក់)

៦) ប្រទេសចិន មានកងទ័ពសរុបចំនួន ២,៦៩៣,០០០ នាក់ (កងទ័ពបំរ៉ុង ៥១០,០០០ នាក់)

៥) ប្រទេសរុស្ស៊ី មានកងទ័ពសរុបចំនួន ២,៨៣១,០០០ នាក់ (កងទ័ពបំរ៉ុង ២,០០០,០០០ នាក់)

៤) ប្រទេសឥណ្ឌា មានកងទ័ពសរុបចំនួន ៣,៥៣៧,៩០០ នាក់ (កងទ័ពបំរ៉ុង ២,១៤២,០០០ នាក់)

៣) ប្រទេសវៀតណាម មានកងទ័ពសរុបចំនួន ៥,៤៨២,០០០ នាក់ (កងទ័ពបំរ៉ុង ៥,០០០,០០០ នាក់)

២) ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង មានកងទ័ពសរុបចំនួន ៧,៤៩០,០០០ នាក់ (កងទ័ពបំរ៉ុង ៦,៣០០,០០០ នាក់)

១) ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មានកងទ័ពសរុបចំនួន ៨,១៣០,០០០ នាក់ (កងទ័ពបំរ៉ុង ៧,៥០០,០០០ នាក់)

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ wikipedia, iiss