ចង់ប្តូរពណ៌ Facebook ដែរឬទេ? ប្រើវិធីនេះអាចជួយបាន (វីដេអូ)

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា អ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនប្រើប្រាស់ Facebook ពណ៌ខៀវជាក់ជាមិនខាន តែដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៌ និងធ្វើឲ្យប្លែកពីពណ៌ Facebook របស់អ្នកដទៃ។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្តូរពណ៌ Facebook ដែរឬទេ? តោះសូមអនុវត្តតាមការណែនាំពីវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ youtube