ភាគតិចណាស់ដែលដឹង! កម្រងរូបភាពប្រវត្តិសាស្ដ្រ ដ៏កម្របំផុតអំពីប្រាសាទ….

អតីតកាលបានលាក់នូវអាថ៌កំបាំងជាច្រើន និងដានប្រវត្តិសាស្ត្រ​ ព្រឹត្តិការណ៍ រឿងរ៉ាវជាច្រើន ដែលមនុស្សសម័យទំនើបមិនអាចដឹងអស់ឡើយ ថាតើនៅសម័យអតីតកាល មានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះ និងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងណា?

នៅថ្ងៃនេះ យើងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍លោកអ្នក និងប្រិយមិត្តអ្នកអានទៅទស្សនារូបភាពដ៏កម្រដែលដកស្រង់ពីនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិបារាំង កាលពីសតវត្សរ៍ទី១៨ និងសតវត្សរ៍ទី១៩ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ដូតតទៅ៖

១- រូបភាពប្រាសាទអង្គរវត្ត (ថតរវាងឆ្នាំ 1920 និង 1930)

២- ទិដ្ឋភាពក្រុងអង្គរវត្ត (ថតពីឆ្នាំ 1920 ដល់ឆ្នាំ 1930)

៣- រូបភាពប្រាសាទអង្គរវត្ត (ថតពីឆ្នាំ 1919 ដល់ឆ្នាំ 1926)

៤- រូបភាពអ្នកស្រុករស់នៅប្រាសាទអង្គរវត្ត (ថតរវាងឆ្នាំ 1919 និងឆ្នាំ 1926)

៥- រូបភាពដំរីនៅអង្គរវត្ត (ថតពីឆ្នាំ 1919 ដល់ឆ្នាំ 1926)

៦- រូបភាពផ្សារនៅសៀមរាប (ថតនៅចន្លោះឆ្នាំ 1921 និងឆ្នាំ 1935)

៧- រូបភាពទន្លេសៀមរាបនៅឆ្នាំ 1948

៨- រូបភាពទន្លេសៀមរាបឆ្នាំ 1947

៩- រូបភាពបឹងទន្លេសាប (រូបភាពចពីឆ្នាំ 1919 ដល់ឆ្នាំ 1926)

១០- រូបអ្នករបាំអប្សរានៅទល់មុខអង្គរវត្ត (រូបថតរវាងឆ្នាំ 1919 និងឆ្នាំ 1926)

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ loadnewsdaily