ចង់តំឡើង អាយកូម ឫ វិទ្យុទាក់ទង នៅលើ smart phone ដែរឬទេ? វិធីនេះអាចជួយអ្នកបាន (វីដេអូ)

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់តំឡើងអាយកូម ឬវិទ្យុទាក់ទងនៅក្នុងស្មាតហ្វូនដែរឬទេ? សាកធ្វើតាមវិធីនេះទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមនេះ៖ 

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ youtube