សេដ្ឋីភូមា ដឹងខ្លួនរស់មិនបានយូរ ក៏បានបរិច្ចាគលុយ ២០០លានដុល្លារ ទៅដល់ ………

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បើយោងទៅតាមគណនីយ្យហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះថា ភិក្ខុ ធម្មបជ្ជោតោ វ៉ាត ចំរើន បានលើកឡើងថា ៖

គួរឲ្យជ្រះថ្លា ចំពោះសេដ្ឋីភូមា មានទ្រព្យសម្បត្តិ មាសប្រាក់ច្រើន ដឹងថា ទ្រព្យទាំងអស់នោះ មិនអាចជាទីពឹង ហើយដឹងប្រាកដថា ខ្លួនមិនអាចរស់បានយូរ ក៏បានលះបង់នូវទ្រព្យសម្បត្តិ ចំនួន (200,000,000 $) ពីររយលានដុល្លារ ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា, បុញ្ញានិ បរលោកស្មឹ បតិដ្ឋា ហោន្តិ បាណីនំ បុណ្យទាំងឡាយ ជាទីពឹងរបស់ពួកសត្វក្នុងបរលោក៕

 

អត្ថបទដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក