ផេកដែលមានចំនួនអ្នក Like ច្រើនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា

ប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលពេញនិយមច្រើនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា គឺ ហ្វេសប៊ុក (Facebook) ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង ៤.៨ លាននាក់​ តាមគេហទំព័រ geeksincambodia បានផ្សាយ។ តោះមកមើលហ្វេសប៊ុកផេក​ (Facebook Page) ដែលមានអ្នកគាំទ្រច្រើនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាដូចខាងក្រោម៖

១) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister ជាហ្វេសប៊ុក​ផេករបស់ នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានអ្នក Like ចំនួន ៨,២១២,៧៧៤ Likes (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧)

២) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ VOA Khmer ជាហ្វេសប៊ុកផេកអំពី ព័ត៌មានភាសាខ្មែរ មានអ្នក Like ចំនួន  ៥,៧៦៦,០២៨ Likes (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧)

៣) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Post Khmer ជាហ្វេសប៊ុកផេកអំពី ពត៌មានភាសាខ្មែរ មានអ្នក Like ចំនួន  ៤,៧៥៥,៨៨០ Likes (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧)

៤) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ RFA Khmer ជាហ្វេសប៊ុកផេកអំពី ព័ត៌មានភាសាខ្មែរ មានអ្នក Like ចំនួន  ៤,៦៤៧,៥២១ Likes (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧)

៥) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ ប្រលោមលោក Sabay ជាហ្វេសប៊ុកផេកអំពី ប្រលោកលោកបែបស្នេហា និងព័ត៌មាន មានអ្នក Like ចំនួន ៤,៣៧៤,៤៧៥ Likes (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧)

៦) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Meas Soksophea ជាហ្វេសប៊ុកផេករបស់ តារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បី កញ្ញា មាស សុខសោភា មានអ្នក Like ចំនួន ៤,២៨៨,៧៤៦ Likes (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧)

៧) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Sam Rainsy ជាហ្វេសប៊ុកផេករបស់ អតីប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ មានអ្នក Like ចំនួន ៤,១៥២,៤៨៥ Likes (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧)

៨) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Khmerload ជាហ្វេសប៊ុកផេកអំពី ពត៌មានភាសាខ្មែរ មានអ្នក Like ចំនួន  ៣,៧១៩,៩៩១ Likes (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧)

៩) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ RFI ខេមរភាសា / RFI Khmer ជាហ្វេសប៊ុកផេកអំពី ពត៌មានភាសាខ្មែរ មានអ្នក Like ចំនួន ៣,២៣៣,៨៤៣ Likes (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧)

១០) ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Koh Santepheap Daily ជាហ្វេសប៊ុកផេកអំពី ពត៌មានភាសាខ្មែរ មានអ្នក Like ចំនួន ៣,០០១,៤៣៧ Likes (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧)៕

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ socialbakers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *