២២ ប្រទេស នៃលំដាប់លិខិតឆ្លងដែនដែលមាន “ឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេបំផុត” នៅលើពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ២០១៧

លិខិតឆ្លងដែន ជាឯកសារមួយដែលបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណនៃប្រទេសមួយរបស់មនុស្ស ដោយពួកគេអាចកាន់វាដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសផ្សេងបាន។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេថា តើលិិខិតឆ្លងដែនប្រទេសណាដែលមានឥទ្ធិពលជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ២០១៧នេះ? ហេតុដូចនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមបង្ហាញលិិខិតឆ្លងដែន (Passport)ចំនួន ២២ ប្រទេសនៅលើពិភពលោកដូចខាងក្រោមនេះ៖

២២) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសកាណាដា ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៦

២១) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសអាមេរិក ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៦

២០) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសអៀកឡង់ ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៦

១៩) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៦

១៨) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥

១៧) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសអូទ្រីស ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥

១៦) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសប៊ែលហ្សិក ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥

១៥) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសហូឡង់ ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥

១៤) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស្វីស ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥

១៣) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសលុចសំបួរ ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥

១២) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសអង់គ្លេស ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤

១១) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសជប៉ុន ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤

១០) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសន័រវេស ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤

៩) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសអេស្ប៉ាញ ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤

៨) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសបារាំង ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤

៧) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសអ៊ីតាលី ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤

៦) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសហ្វាំងឡង់ ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤

៥) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសដាណឺម៉ាក ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤

៤) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣

៣) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ុយអែត ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣

២) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ២

១) លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសសិង្ហបុរី ជាប់ដំណាត់ថ្នាក់លេខ ១

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ passportindex