ដល់ក! ទិដ្ឋភាពផ្ទះក្រោយពីឲ្យជនជាតិចិនជួល ដែលធ្វើឲ្យមហាជនលាន់មាត់…

ខណៈដែលប្រជាជនចិនជាច្រើន បានកំពុងមកធ្វើវិនិយោគផ្សេងៗតាមខេត្តក៌ដូចជាក្រុងមួយចំនួនផងដែលយ៉ាងណាមិញ ប្រជាពលរដ្ឋមានផ្ទះក៌ បានដាក់ផ្ទះរបស់ខ្លួនជួយអោយជនជាតិចិន ដោយអាចទទួលបានចំណូលជាច្រើនក្នុងថ្លៃជួយផ្ទះ។

យ៉ាងណាមិញ កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយយោងតាមរយៈគណនី ហ្វេសប៊ុក Penh Neeyum បានលើកឡើងថា៖

«អ្នកដែលមានផ្ទះជួលអោយចិនមើលអោយហើយទៅ»។

បើតាមរូបភាពពិតជា ពិបាកភ្នែកមែនសុទ្ធតែសំរាមដបទឹកសុទ្ធ និងសំរាមជាច្រើនទៀតរញ៉េរញៃណាស់ពិតជាស្តាយផ្ទះមែនទែន ។ដោយឃើញរូបភាពបែបនេះក៏មានមហាជនខំមិនសួរថា ៖ញុំធ្លាប់ជួបហើយលើសនឹងទៀតជាពិសេសបន្ទប់ទឹក,ឆ្ងល់ថា មិនដឹងរស់នៅយ៉ាងមិចនឹង,យកគាត់មួយខែម៉ានដែរបានទៅជាបែបនេះ?

 

អត្ថបទដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក