សង្វែកណាស់! ពេលណា ប៉ា ទៅផ្ទះយើងវិញកូនគេងនឹកប៉ាណាស់ ព្រោះតែ….

សង្វែកណាស់!!! ពេលណា ប៉ា ទៅផ្ទះយើងវិញ កូនគេងនឹកប៉ាណាស់ គ្មានប៉ាផ្ទះយើងពិតជា….

មនុស្សយើងម្នាក់ៗ អ្នកណាក៏ចេះខឹងដែរ តែសំខាន់ត្រង់ថា កំហឹងមួយនេះ បើអ្នកខឹងហើយ ជ្រុលជ្រួសជាហឹង្សា បង្កជារបួសស្នាមលើអ្នកដ៏ទៃ បងប្អូន ឪពុកម្ដាយ តើអ្នកត្រូវជួបរឿងអ្វីខ្លះក្នុងជីវិត។

១.ខាត់ពេលវេលា បងប្អូន ញាតិជិតខាងស្អប់ខ្ពើម ខាត់លុយកាក់ នាំរឿងដល់គ្រួសារ មានទោស ត្រូវជាប់គុក លែងបានឃើញមុខប្រពន្ធកូន ខាត់គ្រប់យ៉ាង។

ជាក់ស្ដែងដូចក្នុងរូបភាពនេះអញ្ជឹង យើងមិនដឹងថា បុរសម្នាក់នេះ ត្រូវជាប់ទោសដោយសារអ្វីទេ យ៉ាងណាសូមជិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នា មុននិងធ្វើអ្វីមួយ គួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់ ឪពុកជាប់គុក កូនប្រុសមកលេង ហើយសួរពុកថា កាលបានពុកទៅផ្ទះវិញ កូនគេងនឹងពុកណាស់? ផ្ទះយើងស្ងាត់ណាស់ ៕

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ Page Tep Monyrot