ក្មេងជំនាន់ក្រោយតិចណាស់ដែលស្គាល់ សាស្ត្រាចារល្ខោនបាសាក់ ដែលបាន..

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យោងតាមហ្វេសប៊ុករបស់ chhorm Channet Dane បង្ហោះវីដេអូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលបានបង្ហាញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពីតួស្តេចល្ខោន ដែលកូនខ្មែរមួយចំនួនមិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានស្គាល់ ដោយបានសរសេរឲ្យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដឹងថា៖

«(ស្តេចល្ខោន)ជាងារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហៅក្រៅរបស់សាស្ត្រាចារផ្នែកល្ខោនបាសាក់ លោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក ចាន់ផល អតិតប្រធានការិយាល័យសិល្បៈនៃមន្ទីវប្បធម៌​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងវិចិត្រសិល្បៈរាជធានីភ្នំពេញ។ ពេលនេះលោកចូលនិវត្តន៍​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយ ។យុវជនយុវតីជំនាន់ក្រោយតិចតួច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ណាស់ដែលបានស្គាល់ ហើយភាគច្រើនគឺចន្លោះទស្សនិយ៍​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភាពនិងទេពកោលសល្យរបស់លោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក។» ៕

 

អត្ថបទដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក