ក្រសួងអប់រំ បង្ហាញពីមេរៀនសង្ខេប និងលំហាត់គំរូត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះ​

ការ​ប្រឡង​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​សម្រាប់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី ១២ ​ឆ្នាំ​ ២០១៧​នេះ​នឹង​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២១ ខែ​សីហា ​ខាង​មុខ​នេះ​ហើយ​។ ដូច្នេះ​ដើម្បី​ជា​ជំនួយ​ស្មារតី ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា ​បាន​បង្ហាញ​ពី​​ឯកសារ​ទាក់ទង​នឹង​មុខ​វិជ្ជា​សំខាន់ៗ​ចំនួន ៤ គឺ​ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និង​ជីវវិទ្យា​។ ប៉ុន្តែយ៉ាង ណាក្ដីនេះ គ្រាន់តែជាឯកសារជំនួយប៉ុណ្ណោះ តែមិនមែនជាឯកសារពេញលេញសម្រាប់ កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ទី ១២​នោះទេ។

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ឯកសារ​សំខាន់ៗ ដែល​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី ១២​គួរ​ស្រាវជ្រាវ​៖

១. គណិវិទ្យា មេរៀនសង្ខេប និងលំហាត់គំរូ

២. រូបវិទ្យា មេរៀនសង្ខេប និងលំហាត់គំរូ

៣. គីមីវិទ្យា មេរៀនសង្ខេប និងលំហាត់គំរូ

៤. រូបវិទ្យា មេរៀនសង្ខេប និងលំហាត់គំរូ

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ sabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *