ក្រដាសប្រាក់រៀលចាស់ ទក់ ឬរហែក អ្នកអាចយកក្រដាស់ប្រាក់ថ្មីបានហើយ ចាប់…

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នឹងរៀបចំយុទ្ធនាការស្រឡាញ់ប្រាក់រៀល នៅថ្ងៃទី១៦-២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខនេះ។

យុទ្ធនាការស្រលាញ់ប្រាក់រៀលនេះ នឹងផ្ដល់ឱកាសជូនសាធារណជន ដែលមានក្រដាសប្រាក់រៀលចាស់, ទក់ ឬរហែកអញ្ជើញមកដូរយកក្រដាស់ប្រាក់រៀលថ្មី នៅតាមបញ្ជរបេឡារបស់សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជារាជធានី-ខេត្ត (លើកលែងស្នាក់ការកណ្ដាល) រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ៕

ចង់ជ្រាបច្បាស់សូមអានសាលិខិតខាងក្រោម៖

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា