អត្ថបទអប់រំ! ប្តីធ្លាក់ខ្លួនពិការ ប្រពន្ធសុំលែង ស្រាប់តែ៥ឆ្នំាក្រោយប្រពន្ធស្តាយក្រោយ

នាងនិងគ្រួសាររបស់នាងបានស្គាល់នាងតាមរយះមិត្តភក្ត័ណែនាំរហូតដល់ឈានដល់ថ្ងៃរៀបចំពិធីមង្គលការ។ក្រោយពេលរៀបការរួច ខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានទិញផ្ទះមួយរស់នៅជាមួយគ្នា។ពួកយើងរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខណាស់។

នាងនិងគ្រួសាររបស់នាងបានស្គាល់នាងតាមរយះមិត្តភក្ត័ណែនាំរហូតដល់ឈានដល់ថ្ងៃរៀបចំពិធីមង្គលការ។ក្រោយពេលរៀបការរួច ខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានទិញផ្ទះមួយរស់នៅជាមួយគ្នា។ពួកយើងរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខណាស់។

នេះជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំបានចំណាយប្រាក់ដែលខិតខំសន្សំពីមុខដើម្បីចេញថ្លៃព្យាបាលគាត់។ស្របពេលមួយនោះឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំបានណែនាំអ្នកថ្មីម្នាក់ទៀតអោយខ្ញុំស្គាល់ គេជាអ្នកមានមុខមាត់ក្នុងសង្គម ។ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំបានបង្ខំអោយខ្ញុំលែងប្តីរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់កំពុងជួបបញ្ហា។

ក្រោយពេលលេងលេះខ្ញុំបានរៀបការម្តងទៀតជាមួយប្តីថ្មីដែលឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំបានណែនំា ក្រោយពេលរៀបការខ្ញុំហាក់ដូចគ្មានសេចក្តីសុខដូចប្តីមុនទេព្រោះប្តីក្រោយនេះលួចមានស្រីខាងក្រៅ ពេលចូលក្នុងផ្ទះតែងតែបង្កជំលោះគ្រប់ពេល។

ឆ្នំាកន្លងផុតទៅ ថ្ងៃមួយខ្ញុំបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវចៃដន្យខ្ញុំបានជួបប្តីមុនរបស់ខ្ញុំបំរុងដើរគេចស្រាប់តែ
គាត់ដើរតម្រង់មករកខ្ញុំបានសួរខ្ញុំពីការរស់នៅប្រចំាថ្ងៃ។

គាត់ប្រាប់ថាក្រោយពេលលេងលេះជីវីតរបស់គាត់ត្រូវបានបព្ចាប់ហើយស្រាប់តែបានជួបនារីម្នាក់គាត់បានស្មោះចិត្តមើលថែរក្សាខ្ញុំ និងចំាជួយលើកទឹកចិត្តរហូតដល់ខ្ញុំអាចចេញធ្វើការ និងមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំ។ចុងក្រោយគាត់បានហៅខ្ញុំអោយទៅចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់គាត់ទៀតផង៕

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ freedomnewskh