ឡូយកប់! ចូលឆ្នាំ២០២០ភ្លាម សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងភ្លាម ដោយ១មួយលីត្រត្រឹមតែ ……….

ចូលដល់ឆ្នាំ២០២០ភ្លាម សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសកំណត់តម្លៃប្រេងសាំងខ្មែរ ដោយបញ្ចុះចំនួន៤សេនដុល្លារក្នុង១លីត្រ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នឹងចុះមកត្រឹម ៣ ៧៥០រៀលក្នុង១លីត្រសម្រាប់សាំងធម្មតា EA92 និង ៣ ៦៥០រៀលសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត។ ការគណនាថ្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈមានលម្ដិតក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង