មកដល់ពេលនេះ!!! គិតសរុបទាំងរាជធានី-ខេត្ដរបស់កម្ពុជាចំនួន១៣ ហើយដែលរកឃើញករណីឆ្លងCovid-19

បើគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ​ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកផ្ទុកCovik-19 សរុបចំនួន ៤៧ ករណីហើយ។ ហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងទាំង ៤៧ នាក់នេះផងដែរគឺបានរកឃើញនៅក្នុងរាជធានី-ខេត្ដចំនួន ១៣ របស់ប្រទេសកម្ពុជា។

យោងតាមទិន្ន័យដែលចេញដោយនាយដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងមាន