វចនានុក្រមសម្ភារៈកន្លែងបាល់ទាត់ ជាភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស

នៅពេលអ្នកកំពុងលេងបាល់ទាត់ តើអ្នកទាំងអស់ចង់ដឹងពីពាក្យអង់គ្លេសសម្រាប់ប្រើក្នុងពេលកំពុងបាល់ដែរឬទេ? តើមានពាក្យអ្វីខ្លះក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងពេលកំពុងលេង? ដូចនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់នូវ “វចនានុក្រមសម្ភារៈកន្លែងបាល់ទាត់ ជាភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស” ដូចខាងក្រោមនេះ៖

បន្តចុចអាននៅទីនេះ៖ “រៀនភាសាអង់គ្លេស

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង