ពាក្យគុណនាមជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានអត្ថន័យដូចគ្នា

សម្រាប់អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេស តែងតែពិបាកក្នុងការស្វែងរកពាក្យមានអត្ថន័យដូចគ្នា តែសរសេរខុសគ្នាដាច់ស្រឡះ ហើយជាពិសេសពិបាកក្នុងការពីតួនាទីរបស់វាប្រើនៅពេលណា ក្នុងកាលៈទេសៈអ្វីដែរ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយត្រឹមត្រូវ។ ដូចនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមលើកយកតែពាក្យគុណនាម ជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានន័យដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះដូចខាងក្រោម៖

ល.រ ពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នា បកប្រែខ្មែរ
big large ធំ
blank empty ទទេ
broad wide ទូលាយ
center middle កណ្តាល
cunning clever ឆ្លាត
dangerous risky ដែលគ្រោះថ្នាក់
eatable edible អាចបរិភោគបាន
false untrue មិនពិត/ក្លែងក្លាយ
gay cheerful ត្រេកអរ
១០ glad happy រីករាយ
១១ hard difficult ពិបាក
១២ high tall ខ្ពស់
១៣ huge enormous ធំសម្បើម
១៤ intelligent clever ឆ្លាត
១៥ lazy indolent ខ្ជិល
១៦ little small តិចតួច
១៧ loving fond ដែលស្រលាញ់
១៨ loyal faithful ស្មោះចំពោះ/ភក្តី
១៩ mad crazy ឆ្គួត
២០ new modern ថ្មី
២១ nice kind ចិត្តល្អ
២២ noisy rowdy អ៊ូអរ
២៣ old ancient ចាស់/បុរាណ
២៤ oral verbal ដែលធ្វើដោយមាត់ទទេ
២៥ polite courteous គួរសម
២៦ poor destitute ក្រីក្រ/ទ័លក្រ
២៧ quick rapid/fast លឿន/រហ័ស
២៨ rare scarce កម្រ
២៩ ready alert ស្រេចហើយ
៣០ real genuine មែនទែន/ពិត
៣១ rich wealthy មាន (ទ្រព្យ)
៣២ rude impolite ឈ្លើយ
៣៣ sad unhappy មិនសប្បាយចិត្ត
៣៤ safe secure សុវត្ថិភាព/ផុតភ័យ
៣៥ sleepy drowsy ដែលងងុយដេក
៣៦ slim slender តូចច្រឡឹង/ស្រាវ
៣៧ thin lean ស្គម/តូច
៣៨ usual normal ធម្មតា
៣៩ vacant empty ទទេ
៤០ weak feeble ខ្សោយ
៤១ well-known famous ល្បីល្បាញ

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ myenglishpages

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *