វចនានុក្រមពាក្យឈ្មោះផ្កា (៥៦ ពាក្យ) ជាភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស

ដែនដីនៃការចែករំលែក ធ្លាប់ចេញផ្សាយពីវចនានុក្រម បកប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ទៅជាភាសាខ្មែរ ជាច្រើន ដែលពាក្យទាំងនោះសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ និងប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ដូចនេះ ដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងបន្ថែមទៀត ក្រុមការងារនឹងបង្ហាញពី “វចនានុក្រមពាក្យឈ្មោះផ្កា ជាភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស” ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

បន្តចុចអាននៅទីនេះ “បណ្តុំឯកសាររៀនភាសាអង់គ្លេស

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ dictionary.tovnah