ថ្ងៃនេះ តើខេត្ត ឬក្រុងណា ដែលត្រជាក់ជាងគេនៅកម្ពុជា?

ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម បាន​ចេញ​របាយការណ៍​ស្តីពី​កម្រិត​សីតុណ្ហភាព​អប្បបរមា តាម​បណ្តា​រាជធានី-ខេត្ត ទាំង​២៥ ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅថ្ងៃ​ទី២១ ខែ​ធ្នូ​នេះ ដោយក្នុង​នោះ​ខេត្ត​រតនគិរី និង​មណ្ឌល​គិរី មាន​សីតុណ្ហភាព​ចុះ​ត្រជាក់​ជាងគេ៕

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង

ប្រភព៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម